Мен үчүн кайсы дин туура?

 

Тез татым ресторандары тамагыбызды өзүбүз каалагандай буйрутма берүү мүмкүнчүлүгү менен азгырат. Кээ бир кофе дүкөндөрү жыты буркураган кофенин жүздөгөн түрү менен мактанышат. Керек болсо үйлөрдү, унааларды сатып алып жатып да тандоо укуктарыбызды колдонуп, бизге жаккан сапаттары барын издейбиз. Эми биз шоколад, ванила жана бүлдүркөн дүйнөсүндө жашабай калганбыз. Тандоо падыша болуп калган! Сиз жактырганыңызга жана муктаждыктарыңызга жараша каалаган нерсеңизди тапсаңыз болот.

Анда сиз үчүн туура болгон дин жөнүндө эмне десе болот? Күнөөлүү сезимден бошоткон, талаптарды койбогон, кылыш керек жана кылбаш керектер деген талаптары жок ишеним жөнүндө кандай ойдосуз? Так ушундай ишеним бар, ал так эле мен сүрөттөп кеткендей. Бирок дин аябай жаккан даам же балмуздак сыяктуу тандалышы керекби?

Биздин көңүлүбүздү буруу үчүн көптөгөн үндөр атаандашып жатышат, анда эмнеге кимдир бирөө Ыйсаны башкалардан жогору көрүшү керек, айта кетсек Мухамедден, Конфуцийден, Буддадан, же Чарльз Тейз Расселден, же Жозеф Смиттен? Акыры бардык жолдор бейишке алып барат эмеспи? Бардык эле диндер негизинен окшош эмеспи? Чындыгында, бардык эле жолдор Индианага алып барбагандай, бардык эле диндер бейишке алып бара бербейт.

Жалгыз Ыйса Кудайдын бийлиги менен сүйлөгөн, анткени жалгыз Ыйса өлүмдү жеңген. Мухаммед, Конфуций жана башкалар азыркыга чейин көрлөрүндө чирип жатышат. Бирок Ыйса зөөкүр римдиктердин айкаш жыгачында өлгөндөн кийин, Өз күчү менен көрдөн тирилип чыккан. Өлүмдүн үстүнөн бийлиги бар Инсан биздин көңүл буруубузга татыктуу. Өлүмдүн үстүнөн бийлиги бар Инсан Анын сөзүнө кулак салууга татыктуу.

Ыйсанын тирилүүсүн коштогон далилдер таң калтырат. Биринчиден, Машаяктын тирилгенин беш жүздөн ашык адам өз көзү менен көргөн! Демек, өз көзү менен көргөн күбөлөр өтө көп болгон. Беш жүз адамдын айтканына ишенбей коюуга болбойт. Ошондой эле Анын көрүстөнү бош калган. Ыйсанын душмандары Анын өлүп, чирип баштаган денесин алып чыгып, тирилүү жөнүндөгү бардык сөздөрдү оңой эле токтотуп койсо болот эле, бирок алып чыгып көрсөтө турган сөөк жок эле! Көрүстөн бош калган! Шакирттери Анын сөөгүн уурдап кете алат беле? Мындай мүмкүнчүлүктүн алдын алуу үчүн Ыйсанын көрүн куралданган жоокерлер өтө сактык менен кайтарып турушкан. Ал камакка алынып, айкаш жыгачка керилгенде, Анын эң жакын жолдоочулары коркконунан качып кетишкенин эске алсак, коркуп турган, шөмтүрөгөн балыкчылар машыккан адис жоокерлер менен жекеме-жеке күрөшкөнү таптакыр акылга сыйбайт. Алар калп үчүн өмүрлөрүн курмандыкка берип, кийин алардын көбү азап чегүүчү болуп өлүшмөк эмес. Бул Ыйсанын тирилүүсүн эске албай коюуга жол бербеген жөнөкөй факт!

Дагы бир ирет айта кетсек, өлүмгө бийлиги бар Инсан Анын сөзүнө кулак салууга татыктуу. Ыйса өлүмгө бийлиги бар экенин далилдеди; ошол себептен биз Анын айтканына кулак салышыбыз керек. Ыйса Өзүнүн куткарылуу үчүн жалгыз жол экенин жарыялайт (Жакан 14:6). Ал жөн эле жол эмес, көптөгөн жолдордун бири эмес. Ыйса жалгыз жол.

Ошол эле Ыйса: "Чарчап-чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар Мага келгиле, Мен силерге тынчтык берем", – деп айтат (Матай 11:28). Бул катаал дүйнө, жашоо кыйын. Арабызда көбүбүз далай жолу таяк жегенбиз, жараланганбыз жана жеңилип калганбыз. Макулсузбу? Анда эмнени каалайсыз? Калыбыңызга келүүнүбү же жөн эле диндиби? Тирүү Куткаруучунубу же көптөгөн өлүк “пайгамбарлардын” бирин каалайсызбы? Маңыздуу мамилелердиби же маанисиз салттардыбы? Ыйса тандоо үчүн эмес, Ал – тандоо!

Эгер сиз кечиримди издеп жатсаңыз, Ыйса туура "дин" (Элчилердин иштери 10:43). Эгер сиз Кудай менен маңыздуу мамилени издеп жатсаңыз, Ыйса туура "дин" (Жакан 10:10). Эгер сиз бейиштеги түбөлүк жайды издеп жатсаңыз, Ыйса туура "дин" (Жакан 3:16). Ыйса Машаякка Куткаруучуңуз катары ишениңиз, ошондо өкүнбөйсүз! Күнөөлөрүңүздүн кечирилүүсүн Ага тапшырыңыз, көңүлүңүз калбайт.