Ыйык Рух деген ким?

 

 

Ыйык Рухтун ким экендиги жөнүндө туура эмес түшүнүктөр көп. Кээ бирөөлөр Ыйык Рухту кандайдыр бир мистикалык күчтүн булагы катары карайт. Башкалары болсо Ыйык Рух Кудай Ыйсанын жолдоочуларына ээ болууга мүмкүнчүлүк берген, инсандыгы жок күч деп эсептешет. Ыйык Китеп Ыйык Рухтун ким экендиги жөнүндө эмне дейт? Жөнөкөйлөтүп айтканда, Ыйык Китеп Ыйык Рухту Кудай деп жарыялайт. Ошондой эле Ыйык Китеп бизге Ыйык Рух акылы, сезимдери жана эрки бар Жан, кудайлык сапатка ээ Инсан экенин айтат.

Ыйык Рухтун Кудай экендиги Жазууда көп учурда даана эле көрүнөт, алардын бири Элчилердин иштери 5:3-4. Ушул аяттарда Петир Ананияга каршы чыгып, ал Ыйык Рухка калп айтканын айтып: “Сен адамдарга эмес, Кудайга калп айттың” дейт. Бул Ыйык Рухка калп айтуу Кудайды алдоо экендигинин айкын жарыялоосу. Ошондой эле Ыйык Рух Кудай экендигин биз Анын Кудайдын сапаттарына ээ экендигинен билебиз. Мисалы Забур 138:7-8де Анын бардык жерде бар экенин көрө алабыз: “Сенин Рухуңдан качып кайда барам, Сенин жүзүңдөн кайда качам? Асманга чыксам да, Сен ошол жердесиң; өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да, Сен ошол жердесиң”. Андан кийин 1 Корунттуктарга 2:10-11де Ыйык Рухтун бардыгын билүү сапатын көрө алабыз: “Бизге муну Кудай Өзүнүн Руху менен ачып берди. Анткени Рух бардыгын, Кудайдын улуу сырларын да билет. Адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет? Адамдын ичиндеги рухтан башка эч ким билбейт. Ошол сыяктуу эле Кудайдыкын да Кудайдын Рухунан башка эч ким билбейт”.

Биз Ыйык Рух Кудайлык касиетке ээ экендигин Анын акылга, сезимдерге жана эркке ээ болгондугунан билебиз. Ыйык Рух ойлонот, Ал билет (1 Корунттуктарга 2:10). Ыйык Рух кайгырат (Эфестиктерге 4:30). Рух биз үчүн арачылык кылат (Римдиктерге 8:26-27). Ал Өзүнүн эркине жараша чечимдерди чыгарат (1 Корунттуктарга 12:7-11). Ыйык Рух Кудай, Үчбирдиктин үчүнчү инсаны. Кудай катары Ыйык Рух чынында эле Ыйса келет деп айткан Сооротуучунун жана Кеңешчинин ишин алып бара алат (Жакан 14:16, 26, 15:26).