https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 

 • 001 Аалам жердин башчысын сүйүү - Шамырканова Бурул (1а)

 • 002 Аалам жердин Эгеси (Let Your Glory Fall) (1а)

 • 003 Аалам ырдайт жаратканга даңктоо (1а)

 • 004 Ааламда эң жогорку ысым - Шамырканова Бурул (1а)

 • 005 Ааламды алты күндө жараткансың (1а)

 • 006 Ааламдын баарын Кудай жараткан (1а)

 • 007 Адамзатты абдан сүйгөндөн (1а)

 • 008 Адашкан жолоочудай - Алдашев Болот (1а)

 • 009 Адашкандарга жол көрсөтөсүң (1а)

 • 010 Адашып жүрсө жаның (1а)

 • 011 Адашып көпкө жүргөмүн (1а)

 • 012 Адилеттик, тынчтык (1а)

 • 013 Ай ааламды жер жүзүн - Шамырканова Бурул (1а)

 • 014 Ай, ай сайын жолуксак - Ысыева Рахил (1а)

 • 015 Айкаш жыгач - Бекеева Токон (1а)

 • 016 Айлана тынч, аалам уктап жатканда (1а)

 • 017 Айланаңды карагын (Оглянись вокруг себя) (1а)

 • 018 Айлуу түндө асманда жылдыз жанды (1а)

 • 019 Ак калпак кийген ата журт - Молдакматов Айбек (1а)

 • 020 Ак чоку тоолуу жеримден (1а)