Балдар үчүн Ыйса жөнүндөгү аңгеме

Биринчи кылымда балдардын тобу, алар көргөн жана Иса тууралуу укканын жөнүндө сүйлөшүүгө чогуу жатат. Айрымдар Ыйса Кудайдын Уулу деп эсептешет. Бирок башкалар Ыйса жөн гана адамдарды алдап жатат деп ойлойм.