Балдар үчүн Ыйса жөнүндөгү аңгеме

Биринчи кылымда жаш балдардын тобу Ыйса жөнүндө көргөндөрү жана уккандары жөнүндө сүйлөшүү үчүн чогулушат. Алардын айрымдары Ыйсаны Кудайдын Уулу деп эсептешет. Бирок калганы болсо Ыйса жөн эле адамдарды алдап жатат деп ойлойт.