https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 349 Сүйөм Сени (I Love You Lord) (1а)

 • 350 Сүйөм Сенин Ыйык Китебиңди (1а)

 • 351 Сүйүктүүлөр кандай рахат (1а)

 • 352 Сүйүнчү Бетлеем шаарында - Акматова Жылдыз (1а)

 • 353 Сүйүү, күч-кубат өмүрүмө суранам (More Love) (1а)

 • 354 Сүйүүнүн Кудайы (All Things Work Together For Good) (1а)

 • 355 Сүйүүң Сенин кенен - Маразыкова Наргиза (1а)

 • 356 Сүйүүң Сенин, Теңир (Твоя любовь, Господь) (1а)

 • 357 Сыйынууга үйрөтчү (1а)

 • 358 Сыйынууда, сыйынууда (All Things Work Together) (1а)

 • 359 Сыйынып Сенден сурайын - Каримов Искен (1а)