Магдалина

Ыйсанын аялдарга жасаган аяр мамилесин чагылдырган "Магдалина" аттуу тасма дүйнө жүзүндөгү адамдарда укмуш таасир калтырууда. Бул тасма дүйнөнүн бардык тараптарындагы аялдарга Кудайдын аларга болгон максатын түшүнгөнгө, б.а. Ыйсанын сүйүүсүн таанып билгенге жана башкаларга да аны таанып билгенге жардам бергенге шыктандырууда.

 • 1:01:04

  Магдалина - Толук видео

 • 1:08

  1 Баяндын аты жана киришүү бөлүгү

 • 1:15

  2 Магдалалык Мариямдын Ривканын үйүнө барышы

 • 2:29

  3 Жаратуу

 • 1:27

  4 Адамзаттын азгырылуусу жана күнөөгө батуусу

 • 2:12

  5 Ыбрайым

 • 1:18

  6 Ышайа

 • 1:56

  7 Мариямга кабардын жарыяланышы

 • 1:16

  8 Мариямдын Элизабетти көргөнү барышы

 • 1:18

  9 Жусуптун жообу

 • 0:23

  10 Ыйсанын төрөлүшү

 • 1:04

  11 Шымыйон аттуу адамдын пайгамбарчылыгы

 • 0:50

  12 Кереметтүү жол менен төрөлүүнү түшүндүрүү

 • 1:31

  13 Ыйсанын Жакан тарабынан сууга чөмүлдүрүлүүсү

 • 1:36

  14 Ыйсанын Ыйык Жазуу ишке ашканын жарыялашы

 • 3:54

  15 Магдалалык Мариямдын жиндерден бошотулушу

 • 1:15

  16 Ривканын үйү, Шакирттердин тандалышы жана Аялдардын шакирт болушу

 • 0:52

  17 Рим бүт нерсени тартып алган, ал эми Ыйса үмүт берген.

 • 1:09

  18 Ыйсанын жесир аялдын уулун тирилтиши

 • 3:57

  19 Тоодогу насаат

 • 5:54

  20 Кудукка келген аял

 • 2:14

  21 Сыйынуу жана ишеним жөнүндө окутуу

 • 1:11

  22 Ыйсанын күнөөкөрлөр менен чогуу убакыт өткөрүшү

 • 3:09

  23 Кан агуу менен ооруган аял

 • 1:52

  24 Жайыр аттуу адамдын кызынын кайра тирилүүсү

 • 1:39

  25 Ыйсанын 5000 адамдын курсагын тойгузушу

 • 1:39

  26 Ыйсанын артынан ээрчүү тууралуу окутуу

 • 1:58

  27 Ишемби күнү адамды айыктыруу

 • 0:53

  28 Римдик жана диний жетекчилердын Ыйсага ачуулануусу

 • 1:19

  29 Жесир аялдын тартуусу

 • 2:59

  30 Ойноштук кылган аялдын кечирилиши

 • 0:58

  31 Жүйүттүн Ыйсага чыккынчылык кылышы

 • 1:59

  32 Ыйсага чыккынчылык кылынышы жана Анын кармалуусу

 • 4:29

  33 Ыйсанын суракка алынышы

 • 4:20

  34 Ыйсанын айкаш жыгачты көтөрүшү жана ага Анын керилиши

 • 0:47

  35 Мариямдын Шымыйон айткан сөздөрдү эстеши

 • 0:58

  36 Ууруга бейиштин убада кылынышы

 • 1:07

  37 Караңгылык жана Ыйсанын өлүмү

 • 2:21

  38 Ыйсанын көргө коюлушу

 • 1:23

  39 Мүрзөгө келген аялдар, Ыйсанын сөөгүнүн жоголуусу

 • 2:37

  40 Магдалалык Мариямдын кайра тирилген Ыйсаны көрүшү

 • 2:18

  41 Магдалалык Мариямдын Ыйсанын өлүмүн жана кайра тирилүүсүн түшүндүрүп бериши

 • 1:55

  42 Кудайды жекече таанып билүү

 • 3:12

  43 Ривканын ишенип калышы

 • 1:38

  44 Машаякчы катары жашоо

 • 1:22:31

  45 Магдалина - режиссёрдук версия

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.