https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 

 • 078 Биздин акылман Кудай (1а)

 • 079 Биздин Кудай Эге ааламды жараткан (He is Jehovah) (1а)

 • 080 Бийлеймин, ырдаймын (I Will Dance I 'Undignified') (1а)

 • 081 Билесиңби аккан канын (1а)

 • 082 Билесиңби, ким куткаруучу (My Best Friend) (1а)

 • 083 Бир гана Сен - Ыскакова Айгүл (1а)

 • 084 Бир Өзүңө мукташмын - Бектурсунова Мунара (1а)

 • 085 Бирге жашайбыз Ыйсада (1а)

 • 086 Бири-бирибизди сүйүп (1а)

 • 087 Болсун - десең 'Сыйынабыз' (1а)

 • 088 Бул дайра тоодон агып келет (The River Is Here) (1а)

 • 089 Бул дүйнөдө кыйналып (1а)

 • 090 Бул жерде, бул жерде (In His Time) (1а)

 • 091 Бүт аалам бүт элдер (Let All the Earth Hear) (1а)

 • 092 Бүт аалам - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 093 Бүт аалам Теңирди даңкта - Усенбаев Мирулан (1а)

 • 094 Бүт ааламдын жаратканы - Усупбаев Камчы (1а)

 • 095 Бүт дүйнөнүн элине (Mul-i bada deop-eumgat-i) (1а)

 • 096 Бүткүл аалам бүткүл аалам (All Heaven Declares) (1а)

 • 097 Бүткүл аалам даңктасын Теңирди - Ысыев Тимур (1а)