https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 476 Эгер азап-кайгы болуп (1а)

 • 477 Эгер жашооң мунарыктап (1а)

 • 478 Эгер уксам Теңиримдин - Бектурсунова Мунара (1а)

 • 479 Эгер чарчасаңар, Ыйсага келгиле (1а)

 • 480 Эгерде элим (Heal Our Land) (1а)

 • 481 Эгеси ааламдын - Шамырканова Бурул (1а)

 • 482 Эки жүрөк бириктибир болуп (1а)

 • 483 Эмне дейм дагы (Everyday) (1а)

 • 484 Эмне пайда мага байлыктан (1а)

 • 485 Эмне септиң (1а)

 • 486 Эң жакшы ыр жүрөгүмдө - Ысыева Рахиль (1а)

 • 487 Эң жогорку Кудай - Ысыева Рахил (1а)

 • 488 Эч айыпсыз - Шамырканова Бурул (1а)