https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 249 Маалым Сага (1а)

 • 250 Маалында, маалында (In His Time) (1а)

 • 251 Макта жаным менин Теңирди (1а)

 • 252 Мактайбыз Ыйсаны (If I Come To Jesus) (1а)

 • 253 Мен алкыш менен ырдайм (I Sing Praises) (1а)

 • 254 Мен алсырап, жан дүйнөм кыйналганда (You Raise Me) (1а)

 • 255 Мен аркылуу Теңирим даңазалансын - Сагынбаев М. (1а)

 • 256 Мен жүзүмдүн сабагымын - Мундузбаева Гүлзари (1а)

 • 257 Мен кубанам Сенде (1а)

 • 258 Мен мында, турам улуу Теңир алдында (Here I Am) (1а)

 • 259 Мен сага арнаймын (1а)

 • 260 Мен Сендей болсом дейм (1а)

 • 261 Мен Сени көрүшүм керек (1а)

 • 262 Мен Сени сыйлаймын - Сагынбаев Мирлан (1а)

 • 263 Мен сүйүү-себүүчү - Шамырканова Бурул (1а)

 • 264 Мен Теңирдин сурнайынын үнүн укканда (The Roll) (1а)

 • 265 Мен тоо тарапка (I Lift My Eyes Up) (1а)

 • 266 Мен уктум көп ырларды (The Father's Song) (1а)

 • 267 Мен үчүн кымбат (That's For You) (1а)

 • 268 Мен Ыйсага ишенем (I Believe In Jesus) (1а)