https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 113 Жайкалат эгин талаасы (Far And Near The Fields) (1а)

 • 114 Жакшы Кабар угулат (1а)

 • 115 Жакын калып (1а)

 • 116 Жакында Ыйса Теңир биз үчүн келет (Soon, Very Soon) (1а)

 • 117 Жалгыз Сен Ыйык (1а)

 • 118 Жаңырсын-Машаякчылар (1а)

 • 119 Жаралдың сүйүктүү болууга (Tangshneun sarangbadgi) (1а)

 • 120 Жараткан берген сүйүүдөн - Шамырканова Бурул (1а)

 • 121 Жараткан даңктайм Сени (I Want To Praise You Lord) (1а)

 • 122 Жараткан жалгыз Кудай Өзүң гана - Бектеналиев Мукан (1а)

 • 123 Жараткан жалгыз Теңир - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 124 Жараткан жерди да асманды да (1а)

 • 125 Жараткан Кудай, (мен) Сага умтулам (1а)

 • 126 Жараткан Теңирим 'Даңктайлы Теңирди' (1а)

 • 127 Жараткан Теңирим 'Ыйык Теңир' - Шамырканова Бурул (1a)

 • 128 Жаратканды даңктап баарың (1а)

 • 129 Жаратканым жар болчу - Бектеналиев Мукан (1а)

 • 130 Жаркыра Ыйсанын жарыгы менден (1а)

 • 131 Жаркыраган шам (Brightly Beams Our Father's Mercy) (1а)

 • 132 Жашап, өлдүң, үчүнчү күнү тирилдиң (All The Earth) (1а)

 • 133 Жашоодон үмүттөнөр эмнем бар - Алдашев Болот (1а)

 • 134 Жашоонун булагы Ыйсада (1а)

 • 135 Жашыл жайлоого мени жаясың (You Make Me Lie Down) (1а)

 • 136 Желге ыргалып шак-бутагы сеңселет (1а)