https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 360 Таазим кылабыз Ыйса алдыңда (Jesus At Your Name) (1а)

 • 361 Тааныттың Өзүңдү - Бектеналиев Мукан (1а)

 • 362 Табынып алдыңа келемин - Байбосунов Жаныбек (1а)

 • 363 Тандадың Сен бизди ар элдерден (1а)

 • 364 Таң атканда ойгонуп, Сени чакырам (1а)

 • 365 Татыктуусуң жалгыз Өзүң, Теңирим - Каракожоева Г. (1а)

 • 366 Теңдеш жок улуу Кудай (I Worship You, Almighty God) (1а)

 • 367 Теңир бүт элди алкагысы келет - Орун бер Ыйсага (1а)

 • 368 Теңир жаныңа мени алып бар (Bem Perto Esta) (1а)

 • 369 Теңир келчи кыргыз жериме (Buheung) (1а)

 • 370 Теңир мен жакындап Сага келем (1а)

 • 371 Теңир менен жеңебиз (1а)

 • 372 Теңир менин койчум (1а)

 • 373 Теңир менин Кудайым - Шамырканова Бурул (1а)

 • 374 Теңир менин үлүшүм - Конкайтиева Апизахан (1а)

 • 375 Теңир таза жүрөктөрдү чогултуп (Areumdaun) (1а)

 • 376 Теңир ысмыңды биз даңктайбыз (1а)

 • 377 Теңирге алкыш (Слава Господу, Спасителю Христу) (1а)

 • 378 Теңирден корккон - Карагулова Айна (1а)

 • 379 Теңирдин алдына (I Will Enter His Gates) (1а)