https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 269 Мен эч нерсеге (Heart And Soul) (1а)

 • 270 Мени менен бирге азаптуу жолумду (1а)

 • 271 Менин жаным бүт жүөгүм (Nauiyeonghon Ijamjamhi) (1а)

 • 272 Менин жаным күтөт Сени (1а)

 • 273 Менин жаным самайт - Эл-Шаддай (1а)

 • 274 Менин жүрөгүмдө кубаныч бар (Down In My Heart) (1а)

 • 275 Менин жүрөгүмдү Ыйса Өзү ээлеп алсын (1а)

 • 276 Менин ичимде болгун (Naui Ane Geohala) (1а)

 • 277 Менин кемем көл бетинде (1а)

 • 278 Менин үмүтүм (Спасенье моё) (1а)

 • 279 Менин эң асыл максатым (1а)

 • 280 Мына бүгүн биз келдик - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 281 Мээримдүү Ата-Тобо кылгыла (1а)

 • 282 Мээримдүү жүзүң карайт мени - Ысыева Рахиль (1а)

 • 283 Мээримиң төгүлөт (Mercy Is Falling) (1а)

 • 284 Мээримиңди билгеннимде - Жумадылова Гүлшан (1а)

 • 285 Наристедей алдыңда - Сагынбаев Мирлан (1а)