Күнөөкөрдүн сыйынуусу деген эмне?

 

 

Күнөөкөрдүн сыйынуусу деген адам күнөөкөр жана куткаруучуга муктаж экенин түшүнүп, Кудайга кайрылып сыйынган сыйынуу. Күнөөкөрдүн сыйынуусун кайталап коюу эч жардам бербейт. Чыныгы күнөөкөрдүн сыйынуусу адам өзүнүн күнөөкөрлүгү жана куткарылууга муктаж экендиги жөнүндө эмнени билгенин, түшүнгөнүн жана ишенгенин гана билдирет.

Күнөөкөрдүн сыйынуусунун биринчи бөлүгү – күнөөкөр экенибизди түшүнүү. Римдиктер 3:10 мындай деп жарыялайт: "Ыйык Жазууда жазылгандай: «Бир да адил адам жок". Ыйык Китеп биз баарыбыз күнөө кылгандыгыбызды даана эле айтат. Биз баарыбыз ырайымга жана кечиримге муктаж күнөөкөрлөрбүз (Титке 3:5-7). Күнөөбүздүн айынан биз түбөлүк жазага татыктуубуз (Матай 25:46). Күнөөкөрдүн сыйынуусу соттун ордуна ырайым сурап өтүнүү. Бул каардын ордуна мээримди сурап сыйынуу.

Күнөөкөрдүн сыйынуусунун экинчи бөлүгү: Кудай биздин адашкан жана күнөөкөр абалыбызды калыбына келтириш үчүн эмне кылгандыгын билүү. Кудай адам денесин кийип, Ыйса Машаяктын инсандыгы аркылуу адам болуп калды (Жакан 1:1,14). Ыйса бизге Кудай жөнүндөгү чындыкты үйрөтүп, жеткилең адил жана күнөөсүз жашады (Жакан 8:46; 2 Корунттуктарга 5:21). Ыйса биздин жазабызды алып, биздин ордубузга айкаш жыгачта өлдү (Римдиктерге 5:8). Ыйса күнөөнүн, өлүмдүн жана тозоктун үстүнөн Өзүнүн бийлигин далилдөө үчүн өлүп кайра тирилди (Колостуктарга 2:15; 1 Корунттуктарга 15-бөлүм). Ушулардын баарынын негизинде биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, бейиште түбөлүк үйүбүз болору жөнүндө убаданы ала алабыз. Биз, болгону, Ыйса биздин ордубузга өлүп, кайра тирилгенине ишенишибиз керек (Римдиктерге 10:9-10). Биз ырайымдын негизинде, ишеним менен Ыйса Машаяк аркылуу гана куткарылабыз. Эфестиктерге 2:8 мындай деп жарыялайт: "Силер ырайымдын негизинде, ишеним аркылуу куткарылдыңар, бул силерден эмес, бул – Кудайдын белеги".

Күнөөкөрдүн сыйынуусу Ыйса Машаякка Куткаруучум катары таянам деп Кудайга жарыялоо. Куткара турчу "сыйкырдуу" сөздөр жок. Бизди Ыйсанын өлүмүнө жана тирилүүсүнө болгон ишеним гана куткара алат. Эгерде күнөөкөр экениңизди түшүнсөңүз, Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга муктаж экениңизди түшүнсөңүз, Кудайга төмөнкүдөй сыйынсаңыз болот: "Кудай, мен күнөөкөр экенимди билем. Күнөөлөрүмдүн кесепетин тартууга татыктуу экенимди билем. Бирок өзүмдү Ыйса Машаякка Куткаруучум катары ишенип тапшырам. Анын өлүмү жана тирилүүсү мага кечиримди камсыз кылганына ишенем. Мен өзүмдү Ыйсага ишенип тапшырам, Ыйса гана менин жеке Теңирим жана Куткаруучум. Теңир, мени куткарып, кечиргениң үчүн рахмат! Оомийин!"