Кыргыз тилиндеги Жаңы Келишимди угуу үчүн, медиа плейерди колдонуңуз. “Матай” деген аталышты басып, ачылган тизмеден китепти жана бөлүмдөрдү тандаңыз.   

 

image
Матай 1
Terms & Conditions