https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 

 • 058 Баары тынчыганда (Heart of Worship) (1а)

 • 059 Баары үчүн, Теңирим, ыраазымын (1а)

 • 060 Баарын берем Ыйсага мен (I Surrender All) (1а)

 • 061 Баaрынан бийик (Great and Mighty) (1а)

 • 062 Баарынан сонунсуң (There is none like you) (1а)

 • 063 Бактылуу жыргал жашоо (1а)

 • 064 Бакытка толо, шаттыкка толо (1а)

 • 065 Бардыгын кармап туруучу Кудай (1а)

 • 066 Бардык күчтөн, бийликтен (Above All) (1а)

 • 067 Бардык элдер, жаралгандар (Let Everything) (1а)

 • 068 Бардык элдер, шаңдуу кол чабалы (Clap You Hands) (1а)

 • 069 Бардык элдердин, тилдердин арасынан (Hallelujah) (1а)

 • 070 Бата болуп, көктөн бизге түштүң - Ысыева Рахиль (1а)

 • 071 Батасы Теңиримдин бүт элди жалгасын (1а)

 • 072 Башында эле (Аjumeon yesnal) (1а)

 • 073 Бекем аска зоодой Теңирге келип (1а)

 • 074 Биз даңктайбыз (1а)

 • 075 Биз келдик мында (1а)

 • 076 Биз ырдайбыз шаттанып (1а)

 • 077 Бизди Теңир, элибизди, ойготкун (Awakening) (1а)