Кудайдын кандай сапаттары бар? Кудай кандай?

 

 

Кудайдын Сөзү – Ыйык Китеп бизге Кудай кандай экенин жана кандай эмес экенин айтат. Эгер Ыйык Китептин кадыр баркы жок болсо, анын Кудайдын сапаттарын түшүндүрүү аракеттери жөн гана бирөөнүн ой пикири болуп саналат, алар өзгөчө Кудайды түшүнүүдө туура эмес болуп чыгат (Аюб 42:7). Кудайдын кандай экенин түшүнүүгө аракеттенүү биз үчүн маанилүү деп айтуу өтө эле аздык кылат. Эгер андай аракет кылбасак, Кудайдын эркине каршы чыгып, жалган кудайларды жасап, алардын артынан түшүп, аларды даңктап калабыз (Чыгуу 20:3-5).

Кудай Өзүн канчалык деңгээлде ачып берүүнү кааласа, Аны ошончолук гана таанып билүүгө мүмкүн. Кудайдын белгилеринин же сапаттарынын  бири “жарык”, Кудай Өзүн ушундайча атайт (Ышайа 60:19; Жакып 1:17). Кудай Өзү жөнүндө ачып берген билимди тоотпой коюуга болбойт (Эврейлерге 4:1). Жаратылуу, Ыйык Китеп жана Сөз денени жаратты (Ыйса Машаякты), ал бизге Кудай кандай экенин билүүгө жардам берет.

Кудай биздин Жаратуучубуз экенин жана биз Анын жаратуусунун бир бөлүгү экендигибизди жана Анын бейнесинде жаратылганыбызды түшүнүүдөн баштайлы (Башталыш 1:1; Забур 23:1). Адам бардык жаратуудан жогору, ага жаратуунун үстүнөн башкаруу бийлиги берилген (Башталыш 1:26-28). Жаратуу күнөөгө батуунун айынан бузулуп калды, бирок дагы деле Кудайдын иштеринин жарыгын чагылдырып турат (Башталыш 3:17-18; Римдиктерге 1:19-20). Жаратуунун чексиздигин, татаалдыгын, кооздугун жана андагы тартипти байкоо менен биз Кудайдын эбегейсиз кудуреттүүлүгүн сезе алабыз.

Кудайдын кандай экенин изденүүдө Кудайдын ысымдарын карап чыгуу пайдалуу. Алар төмөндөгүдөй:

Элохим – Күчтүү, кудайлык (Башталыш 1:1)
Адонай – Эгедер, Кожоюн менен кызматчынын мамилесин билдирет (Чыгуу 4:10, 13)
Эл Элион – Эң Жогорку, Эң Күчтүү (Башталыш 14:20)
Эл Рой – Көрүп турган Күчтүү (Башталыш 16:13)
Эл Шаддай – Кудуреттүү Кудай (Башталыш 17:1)
Эл Олам – Түбөлүктүү Кудай (Ышайа 40:28)
Жахаба – “Бар болуп туруучу” Кудайды билдирет (Чыгуу 3:13-14).

Кудай түбөлүктүү, мунун мааниси: Кудайдын башталышы болгон эмес жана Ал дайыма бар болуп турат. Ал өлбөс жана чексиз (Мыйзамды кайталоо 33:27; Забур 89:2; 1 Тиметей 1:17). Кудай бир калыпта, мунун мааниси Ал өзгөрбөйт дегенди билдирет, демек, Кудай толугу менен ишенимдүү жана таянууга татыктуу (Малахия 3:6; Сандар 23:19; Забур 101:26-27). Кудай салыштырылгыс; Ал сыяктуу эч ким жок. Ага теңдеш эч ким жок жана Ал жеткилең (2 Шемуел 7:22; Забур 85:8; Ышайа 40:25; Матай 5:48). Кудай сырдуу, ченелгис, табылгыс жана Аны толук түшүнүү мүмкүн эмес, Аны толук түшүнүүгө акыл жетпейт (Ышайа 40:28; Забур 144:3; Римдиктерге 11:33-34).

Кудай адилеттүү; Ал Өзүнө жагынгандарды гана баалабайт (Мыйзамды кайталоо 32:4; Забур 17:30). Кудай баарынан кудуреттүү; Ал бардык күчкө ээ, Ал Өзүнө жаккандын бардыгын кыла алат, бирок анын иш-аракеттери дайыма Анын мүнөзүнө төп келет (Аян 19:6; Жеремия  32:17, 27). Кудай бардык жерде болуучу, мунун мааниси – Ал бардык жерде бар, бирок бул бардык нерселер Кудай экенин билдирбейт (Забур 138:7-13; Жеремия  23:23). Кудай бардыгын билүүчү, мунун мааниси Кудай өткөндү, азыркыны жана келечекти, ошондой эле биз ар бир учурда эмнени ойлонуп жатканыбызды билет. Ал бардыгын билгендиктен Анын адилеттүүлүгү дайыма акыйкат ишке ашат (Забур 138:1-5; Накыл Сөздөр 5:21).

Кудай бир; мунун мааниси башка кудай жоктугун билдирбейт, жалгыз гана Ал биздин жүрөктөрүбүздүн эң терең муктаждыктарын жана эңсөөлөрүн канааттандыра аларын билдирет. Кудай гана биздин даңктообузга жана арналуубузга татыктуу (Мыйзамды кайталоо 6:4). Кудай адил, мунун мааниси Кудай кылмышка көз жуумп коё албайт жана көз жуумп койбойт дегенди билдирет. Кудайдын адилдигинин жана адилеттүүлүгүнүн аркасынан, биздин күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн Ыйсага жүктөлгөндө, Ал Кудайдын жазасын биз үчүн көтөрдү (Чыгуу 9:27; Матай 27:45-46; Римдиктерге 3:21-26).

Кудай эгемен, мунун мааниси – Ал эң жогорку. Ал жараткан бардык нерселер биригип каршы чыкса да, Анын максаттарына тоскоолдук кыла албайт (Забур 92:1, 94:3; Жеремия  23:20). Кудай – Рух, мунун мааниси – Ал көзгө көрүнбөйт (Жакан 1:18, 4:24). Кудай Үчбирдик. Алардын маанилери окшош, күчтөрү жана даңктары бирдей, үчбирдик. Кудай – чындык, Ал бузулгус жана калп айта албайт  (Забур 115:2; 1 Шемуел 15:29).

Кудай ыйык, Ал адеп-ахлак жагынан булгануудан алыс жана ага каршы турат. Кудай бардык жамандыкты көрүп турат, жамандык Анын ачуусун келтирет. Кудай жалындаган от сыяктуу (Ышайа 6:3; Хабакук 1:13; Чыгуу 3:2, 4-5; Эврейлерге 12:29). Кудай ырайымдуу, Анын ырайымы Анын сабырдуулугун, боорукерлигин, мээримин жана сүйүүсүн камтыйт. Кудайдын ырайымы болбосо, Анын ыйыктыгы бизди Анын жанына жолотмок эмес. Биздин бактыбызга, абал андай эмес (Чыгуу 34:6; Забур 30:19; 1 Петир 1:3; Жакан 3:16, 17:3).

Кудай чексиз Бар болгондуктан, бир дагы адам Кудай ченеминдеги бул суроону толук түшүнө албайт, бирок Кудайдын Сөзү аркылуу биз Кудайдын ким экендигин, Ал кандай экенин бир топ түшүнө алабыз. Биз Аны жан-дилибиз менен издөөнү уланта берели (Жеремия  29:13).