Ыйса бейишке жалгыз жолбу?

 

 

Ооба, Ыйса бейишке жалгыз жол. Мындай кескин жооп азыркы замандын адамына катуу тийиши мүмкүн, бирок бул чындык экени шексиз. Ыйык Китеп куткарылууга Ыйсадан башка жол жок экенин үйрөтөт. Ыйса Өзү Жакан 14:6да мындай дейт: “Мен – жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу болбосо, асмандагы Атабызга эч ким бара албайт”. Ал жолдордун бири катары жөн эле жол эмес, Ал жалгыз жана бир жол. Бир да адам кадыр-баркына, жетишкендиктерине, өзгөчө билимдүүлүгүнө же жеке ыйыктыгына таянып Кудай Атага келе албайт, Ыйса аркылуу гана келет.

Ыйса бейишке жалгыз жол болгонунун бир нече себеби бар. Ыйса Куткаруучу болуу үчүн “Кудай тарабынан тандалган” (1 Петир 2:4). Ыйса гана асмандан түшүп келип, кайра ошол жакка кеткен (Жакан 3:13). Ал гана жеткилең өмүр сүргөн болгон (Эврейлерге 4:15). Ал гана күнөө үчүн курмандык (1 Жакан 2:2; Эврейлерге 10:26). Ал гана мыйзамды жана пайгамбарчылыктарды аткарган (Матай 5:17). Ал гана өлүмдү биротоло жеңген (Эврейлерге 2:14–15). Ал гана Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы (1 Тиметей 2:5). Аны Кудай “жогорулатып... бардык ысымдардан жогору ысым берди” (Филипиликтерге 2:9).

Ыйса Өзү жөнүндө Жакан 14:6дан башка дагы бир нече аяттарда жалгыз жол экендигин айткан. Ал Матай 7:21–27 Өзүн ишенимдин объектиси катары тартуулайт. Ал менин сөздөрүм тирүү деп айткан (Жакан 6:63). Ал Өзүнө ишенгендер түбөлүк өмүргө ээ болорун убада кылган (Жакан 3:14–15). Ал койлор үчүн жалгыз эшик (Жакан 10:7); өмүр наны (Жакан 6:35); Ал гана тирилүү (Жакан 11:25). Бир дагы адам мындай наамдарды алууга укугу жок.

Элчилердин насааттарынын борбору Теңир Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсү болгон. Петир синедрионго кайрылып сүйлөгөндө, Ыйса бейишке жалгыз жол экенин ачык жарыялаган: “Адамдарды Ыйсадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди – адамдарды куткара ала турган башка ысым жок” (Элчилердин иштери 4:12). Пабыл Антийохеядагы синагогада сүйлөп жатып, Ыйса Куткаруучу экенине басым кылган: “Ошондуктан, бир туугандар, билип алгыла: силерге Ал аркылуу күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат. Мусанын мыйзамы аркылуу актала албаган иштериңердин бардыгынан Ал аркылуу акталасыңар. Ага ишенген ар бир адам Ал аркылуу акталат” (Элчилердин иштери 13:38–39). Жакан жыйынга кат жазып жатып, кечирилүүбүздүн негизи Машаяктын аты экендигине өзгөчө басым кылат: “Балдарым, силерге жазып жатканымдын себеби: силердин күнөөлөрүңөр Машайактын ысымынын урматына кечирилген” (1 Жакан 2:12). Ыйсадан башка эч ким күнөөлөрдү кечире албайт.

Асмандагы түбөлүк өмүргө Машаяк аркылуу гана ээ болууга мүмкүн. Ыйса мындай деп сыйынган: “Ал түбөлүк өмүр – жалгыз чыныгы Кудай Сени жана Өзүң жиберген Ыйса Машайакты таануу” (Жакан 17:3). Кудайдын бекер куткарылуу белегин алыш үчүн биз Ыйсаны, Ыйсаны гана карашыбыз керек. Биз Ыйсанын айкаш жыгачтагы өлүмү жана тирилүүсү биздин күнөөлөрүбүз үчүн төлөнгөн кун экенине ишенишибиз керек. “Кудайдын бул адилеттиги – бардык ишенгендерге Ыйса Машайакка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик. Анткени эч айырма жок” (Римдиктерге 3:22).

Ыйса кызмат кылып жүргөн кайсы бир убактарда топ адамдардын көбү Ага аркасын салып, куткаруучу экенине ишенишкен эмес. Ыйса он экиден: “Силердин да кеткиңер келген жокпу?” – деп сураган (Жакан 6:67). Петирдин жообу эң туура болгон: “Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр Сенде. Биз Сенин Кудайдын Ыйыгы – Машайак экениңди билип, Сага ишенип калдык” (Жакан 6:68–69). Биз дагы Петирдин түбөлүк өмүргө Ыйса гана ээ кылат деген ишенимин бөлүшөлү.