Машаякчылык деген эмне жана машаякчылар эмнеге ишенишет?

 

 

Машаякчылык ишенимдин ток этер жери 1 Корунттуктарга 15:1-4тө жазылган. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн, көргө коюлган, тирилтилген, ошол аркылуу Өзүн ишеним менен кабыл алгандарга куткарылууну сунуш кылат. Машаякчылыктын башка ишенимдерден уникалдуулугу – машаякчылыкта диний иш-аракеттерге караганда, мамиле жөнүндө көбүрөөк айтылат. “Кыл” же “кылба” деген катаал тизменин ордуна, машаякчылыктын максаты Кудай менен тыгыз байланышты өстүрүү. Мындай мамиле Ыйса Машаяктын ишинин жана Ыйык Рухтун кызматынын негизинде мүмкүн болду.

Ушул борбордук ишенимдерден сырткары, машаякчылык эмне экендигин жана машаякчылык эмнеге ишенерин көрсөткөн көптөгөн учурлар бар. Машаякчылар Ыйык Китеп Кудайдын Рухунун жетегинде жазылган Кудайдын Сөзү экендигине жана анын окутуусу ишенимдин бардык тараптары жана тажрыйбалары үчүн эң жогорку бийликке ээ экендигине ишенишет (2 Тиметей 3:16; 2 Петир 1:20-21). Машаякчылар Кудай үч инсанда – Ата, Уул (Ыйса Машаяк) жана Ыйык Рухта бир экендигине ишенишет.

Машаякчылар адамзат атайын Кудай менен мамиледе болуу үчүн жаратылганына, бирок күнөө адамдарды Кудайдан бөлүп турганына ишенишет (Римдиктерге 3:23; 5:12). Машаякчылык Ыйса Машаяк бул жерде толугу менен Кудай жана толугу менен адам болуп жашаган (Филипиликтер 2:6-11), анан айкаш жыгачта өлгөн деп окутат. Машаякчылар Машаяк өлгөндөн кийин, көргө коюлуп, кайра тирилип, азыр Атасынын оң тарабында жашап, бардык ишенүүчүлөр үчүн түбөлүк арачылык кылып жатат деп ишенишет (Эврейлерге 7:25). Машаякчылык Ыйсанын айкашкан жыгачтагы өлүмү бардык адамзаты кетирген күнөөлөр үчүн кунду төлөөгө жетиштүү экендигин жана бул Кудай менен адамдын ортосундагы бузулган мамилени калыбына келтирерин жарыялайт (Эврейлерге 9:11-14; 10:10; Римдиктерге 5:8; 6:23).

Машаякчылык окутуусуна ылайык, адам куткарылып, өлгөндөн кийин бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алыш үчүн Машаяктын айкаш жыгачта акырына чыгарган ишине толук ишениши керек. Эгер биз Машаяк биздин ордубузга өлүп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөп, кайра тирилгенине ишенсек, анда куткарылдык. Куткарылуу үчүн эч ким эч нерсе кыла албайт. Биз өзүбүз Кудайга жагуу үчүн “жетиштүү жакшы” боло албайбыз, анткени баарыбыз күнөөкөрлөрбүз (Ышайа 53:6; 64:6-7). Ишенгенден башка эч нерсе кыла албайбыз, анткени Машаяк бардыгын ишке ашырган! Ыйса айкаш жыгачта керилип турганда, куткаруу иши акырына чыгарылганын билдирип: “Аткарылды”, - деген (Жакан 19:30).

Машаякчылык боюнча куткарылуу деген эски күнөөкөр табияттан бошонуп, Кудай менен туура мамилеге умтулууну билдирет. Бир убакта биз күнөөнүн кулу элек, эми биз Машаяктын кулубуз (Римдиктерге 6:15-22). Ишенүүчүлөр бул дүйнөдө өздөрүнүн күнөөкөр денесинде жашап жатканда, күнөө менен тынымсыз күрөшүп келишет. Бирок машаякчылар күнөө менен күрөшкөндө, Кудайдын Сөзүн изилдөө, колдонуу жана Ыйык Рухтун башкаруусунда, башкача айтканда, күнүмдүк шарттарда Рухтун жетегине тил алуу менен жеңип чыга алышат.

Ошентип, көптөгөн дин системалары адам кайсы бир иш-аракеттерди кылыш керек, же кылбаш керек деген талаптарды коюп жатканда, машаякчылык Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун катары айкаш жыгачта өлүп, кайра тирилгенине ишенет. Биздин күнөөбүздүн куну төлөндү, эми биз Кудай менен мамилелеше алабыз. Биз күнөөкөр табиятыбызды жеңип, Кудай менен мамилелешип, Ага баш ийип жашай алабыз. Бул – Ыйык Китепке негизделген машаякчылык.