https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 223 Кудайга келген бактылуу (Blessed) (1а)

 • 224 Кудайдын байлыктары - Жакенов Санжарбек (1а)

 • 225 Кудайдын үйүнө келдим - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 226 Кудайдын үйүнө кирем - Сагынбаев Мирлан (1а)

 • 227 Кудайдын чымчыктары камдангыла (1а)

 • 228 Кудайдын ырайымы төгүлдү - Каримов Урмат (2а)

 • 229 Кудайсыз дүйнөдө мен жашап келгем - Маразыкова Н. (1а)

 • 230 Кудайым, ач көптөгөн - Ибрайымова Бактыгүл (1а)

 • 231 Кудайым, Куткаруучум (For All You’ve Done) (1а)

 • 232 Кудуреттүү, кудуреттүү Сен ыйыксың (You Are Holy) (1а)

 • 233 Кудуреттүү Теңирим (1а)

 • 234 Куткарган Теңирим (My Jesus, Shout To The Lord) (1а)

 • 235 Куткардың Сен - Асанбаева Нургүл (1а)

 • 236 Куткаруучум табынарым - Шамырканова Бурул (1а)

 • 237 Куткарылуу жалгыз Кудайда - Алиев Космосбек (1а)

 • 238 Куткарылуу Кудайдан (Salvation Belongs To Our God) (1а)

 • 239 Кутмандуу кыргызым - Шамырканова Бурул (1а)

 • 240 Күн сайын Сени чакырам - Сагынбаев Мирлан (1а)

 • 241 Күн үчүн, түн үчүн (И за день жана за ночь) (1а)

 • 242 Күндү, айды - Шамырканова Бурул (1а)