Үй жаныбарлары / жаныбарлар бейишке барышабы? Үй жаныбарларынын / жаныбарлардын жандары барбы?

 

 

Ыйык Китеп үй жаныбарларынын /жаныбарлардын “жандары” бар экендиги же алар бейиште болору жөнүндө так үйрөтпөйт. Бирок бул суроо боюнча кандайдыр бир так түшүнүк болушу үчүн биз Ыйык Китептин жалпы принциптерин карай алабыз. Ыйык Китеп адамдар да (Башталыш 2:7), жаныбарлар да (Башталыш 1:30; 6:17; 7:15, 22) “өмүр демине” ээ экендигин, башкача айтканда, адам да жаныбарлар да тирүү жандыктар экенин ырастайт. Адамзаты менен жаныбарлардын ортосундагы айкын айырмачылык, адамзаты Кудайдын бейнесинде, Ага окшош болуп жаратылып (Башталыш 1:26-27), ал эми жаныбарлар андай жаратылбаганында. Кудайдын бейнесинде жана Ага окшош болуп жаралуу адамзат Кудайдай болуп руханий дүйнөгө жөндөмдүү, акылы, сезимдери, эрки бар экенин жана алардын кайсы бир бөлүгү өлгөндөн кийин жашай берерин билдирет. Эгерде үй жаныбарларынын/жаныбарлардын “жаны” же материалдык эмес бир бөлүгү бар болсо, ал башкача жана төмөнүрөөк “сапатта” болушу керек. Бул айырмачылык үй жаныбарларынын /жаныбарлардын “жандары” өлгөндөн кийин жашабарын билдириши мүмкүн.

Дагы бир карай турган фактор – жаныбарлар Башталыштагы Кудайдын жаратуу процессинин бир бөлүгү экендиги. Кудай жаныбарларды жаратып туруп, алар жакшы экендигин айткан (Башталыш 1:25). Демек, алар үчүн жаңы жерде болбогонго себеп жок (Аян 21:1). Миң жылдык падышачылыкта жаныбарлар болору анык (Ышайа 11:6; 65:25). Алар бул жерде биз менен болгон жаныбарлар деп так айтуу мүмкүн эмес. Биз Кудай адилеттүү экендигин билебиз жана бейишке барганда бул суроо боюнча Анын чечими кандай болбосун ага толук макул болобуз.