Ыйык Китеп татуировкалар / денени чегип жазуу жөнүндө эмне дейт?

 

 

Эски Келишимдин мыйзамы ысрайылдыктарга: “...өз денеңерге так салбагыла, денеңерге ийне менен чегип жазбагыла. Мен Теңирмин” деген (Лебилер 19:28). Ошентип, бүгүнкү күндөгү ишенүүчүлөр Эски Келишимдин мыйзамы менен жашабаса да, (Римдиктерге 10:4; Галатиялыктарга 3:23–25; Эфестиктерге 2:15), татуировкаларга каршы буйрук болгону кайсы бир суроолорду жаратышы керек. Жаңы Келишимде ишенүүчү татуировка кылса болору же болбору жөнүндө эч нерсе айтылбайт.

Бизге 1 Петир 3:3–4де мындай буйрук берилген: “Жасалгаңар сырткы кооздуктар болуп эсептелген өрүлгөн чач, алтын жасалга, жакшы кийим эмес, Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген, жүрөктө сакталган, туруктуу, момун жана жоош рух болсун”. Бул үзүндү машаякчы аялдарга даректелгенине макулбуз, бирок бул жердеги принцип суроого туура келиши мүмкүн, тактап айтканда, адамдын сырткы келбети биздин көңүлүбүздүн борборунда болбошу керек. “Өрүлгөн чач”, “жакшы кийим” жана “алтын жасалгага” көп күч жумшалат, бирок аялдын чыныгы сулуулугу анда эмес. Ошол сыяктуу эле татуировкалар жана денени чегүү “сырткы кооздукка” кирет, ошол себептен биз жынысыбызга карабастан, “ички адамыбызга” көбүрөөк күч жумшоого аракет кылышыбыз керек.

Биз чынчылдык жана таза абийирибиз менен “Кудай бизге батасын берип, ушул ишибизди Өзүнүн жакшы максаттары үчүн колдонсун деп сурана алабызбы?” деген суроо аркылуу татуировка жана денени чегип жазууну текшере алабыз. “Ошентип ичсеңер да, жесеңер да эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла” (1 Корунттуктарга 10:31). Жаңы Келишим татуировка менен денени чегип жазууга каршы буйрук бербейт, бирок ошол эле учурда Кудай биздин татуировка кылып, денебизди чегип жазуубузду каалайт деген ишенимге да түрткү бербейт.

Эгерде биздин иш-аракетибиз Кудайга жагабы деген шектенүүлөр пайда болсо, Ыйык Китеп атайын көңүл бурбаган суроолордо негизги принцип – андай иш-аракет менен алек болбой эле койгон жакшы. Римдиктерге 14:23 ишеним менен кылынбаган ар бир нерсе күнөө экендигин үйрөтөт. Биздин денелерибиз жандарыбыз сыяктуу эле кун төлөп куткарылып, Кудайга тиешелүү экенин унутпашыбыз керек. 1 Корунттуктарга 6:19-20 түзмө-түз татуировка же денени чегүү жөнүндө айтпаса да, бизге бир принципти берет: “Же эмне, денеңер силердин ичиңерде жашаган Ыйык Рухтун ийбадатканасы экендигин, Ал Рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла, анткени анын баары Теңирдики”. Бул улуу чындык биз денебиз менен эмне кылып, кайда барганыбызга чоң таасир бериши керек. Эгер денебиз Кудайга тиешелүү болсо, Кудай бизге денебизди татуировка тарттырып же денени тешип “белгилегенге” ачык “улуксаат” берерине толук ынанышыбыз керек.