Ыйык Китеп никеге туруудан / үйлөнүүдөн же турмушка чыгуудан мурун жыныстык катнашта болуу жөнүндө эмне дейт?

 

 

Ыйык Китепте никеге туруудан мурун жыныстык катнашка тиешелүү иврит же грек тилиндеги сөз жок. Ыйык Китеп ойноштук менен жыныстык бузукулукту айыптаганы анык, бирок никеге туруудан мурун жыныстык катнашта болуу жыныстык бузукулукка жатабы? Биринчи Корунттуктарга 7:2 боюнча, “ооба” деп ишенимдүү жооп берсе болот: “Бирок ойноштук кылбаш үчүн, ар бир эркектин аялы, ар бир аялдын күйөөсү болсун”. Бул аятта Пабыл нике куруу жыныстык бузукулуктун “дарысы” экендигин ырастайт. Биринчи Корунттуктарга 7:2 адамдар өздөрүн көзөмөлдөй албагандыктан жана никеге турбастан, сексуалдык бузуктукка баргандыктан никеге туруусу керектигин айтат. Ошондо алар өздөрүнүн каалоолорун адеп-ахлак жолунда кандыра алышат.

Биринчи Корунттуктарга 7:2 никеге чейин жыныстык катнашта болууну жыныстык бузукулуктун аныктамасына даана эле кошкондуктан, Ыйык Китептеги жыныстык бузукулукту күнөө катары айыптаган аяттар никеге чейин жыныстык катнашта болууну да күнөө катары айыпташат. Никеге чейин жыныстык катнашта болуу Ыйык Китептин аныктамасы боюнча жыныстык бузукулукка кирет. Жазууда никеге чейин жыныстык катнашты күнөө деп жарыялаган аяттар көп: (Элчилердин иштери 15:20; 1 Корунттуктарга 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Корунттуктарга 12:21; Галатиялыктарга 5:19; Эфестиктерге 5:3; Колосалыктарга 3:5; 1 Тесалоникалыктарга 4:3; Жүйүт 7). Ыйык Китеп нике курууга чейин толук карманууну колдойт. Кудай да күйөөсү менен аялынын ортосунда болгон жыныстык катнашты гана колдойт (Эврейлерге 13:4).

Биз көбүнчөсү жыныстык катнаштын “дененин каалоосун аткаруучу” жагын карап, анын “тукум улоочу” жагы бар экенин эске албай калабыз. Никедеги жыныстык катнаш жагымдуу, Кудай аны ошондой кылып жараткан. Кудай эркектердин да, аялдардын да никенин алкагында жыныстык катнашка ырахаттануусун каалайт. Сулаймандын Ырдын ыры китебинде жана Ыйык Китептин кээ бир башка аяттарында (Накыл Сөздөр сыяктуу 5:19) жыныстык катнаштын жагымдуулугу даана сүрөттөлөт. Бирок жубайлар Кудайдын ниетинде жыныстык катнаш тукум улоону да камтырын түшүнүшү керек. Демек, жуптар никеден мурун жыныстык катнашта болуусу эки эсе туура эмес: алар өздөрүнө тиешелүү эмес жыргалга ырахаттанып, Кудай ар бир бала үчүн түзүп берүүгө ниеттенген үй-бүлөдөн сырткары адам өмүрүн жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп алышты.

Эмне туура экенин айырмалай албай жатсак да, никеге турууга чейин жыныстык катнаш жөнүндөгү Ыйык Китептеги кабарга баш ийсек, катнаш аркылуу өткөн оорулар, бойдон алдыруу, жалгыз бой энелер, каалабаган бойго бүтүүлөр жана жашоосунда атасы да, энеси да жок өскөн балдар бир топ азыраак болмок. Нике куруудан мурун жыныстык катнашта болуу жөнүндө сөз болгондо, Кудайдын жалгыз эрежеси – такыбаа болуп өзүн тыюу. Өзүн тыюу балдарды коргоп, жыныстык катнашка туура баа берип, эң негизгиси, Кудайды даңктайт.