https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 401 Улуу Кудай ааламдын Ээси (1а)

 • 402 Улуу Кудай даңктуу Кудай - Ысыева Рахил (1а)

 • 403 Улуу Кудай Көз чаптырсам (How Great Thou Art) (1а)

 • 404 Улуу Кудай Сени даңктайм (1а)

 • 405 Ушул күндү Кудай жараткан (1а)

 • 406 Ушул күндү ушул күндү (This Is The Day) (1а)

 • 407 Ушул тойго берсин Кудай батасын (1а)

 • 408 Ушунчалык Кудай сүйүп дүйнөнү - Алдашев Болот (1а)

 • 409 Ушунчалык Кудай сүйүп кыргыз жергесин (1а)

 • 410 Үйүбүзгө бакыт келсин (Hear Our Praises) (1а)

 • 411 Чакыргын, мен угамын (Позови, я услышу) (1а)

 • 412 Чакырдың жарыгыңа (1а)

 • 413 Чексиз мейкин аалам- Кайыпова Асель (1а)

 • 414 Чексиз сүйүү самадым - Иманалиев Тилек (1а)

 • 415 Чогулганда, Рухуң болсун (Аs We Gather) (1а)

 • 416 Чөгөлөп, биз бүт баарын (We Fall Down) (1а)

 • 417 Чын жүрөгүмдөн Сени Теңирим, даңктайм - Картаңбаев Таалайбек (1а)

 • 418 Чын чын журөгүмдөн (Deep Down) (1а)

 • 419 Шаттангын, Кудай эли (1а)

 • 420 Шаттанып ырдап коштогула (1а)

 • 421 Шаттык шаттык кемибеген (1а)