https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 329 Сенде - бүт өмүрүм (My Life Is In You Lord) (1а)

 • 330 Сендей Ата (1а)

 • 331 Сенден чыккан - Мундузбаева Гүлзари (1а)

 • 332 Сени мен сүйөмүн (King Of Majesty) (1а)

 • 333 Сени менен болсом дейм (1а)

 • 334 Сени менен сүйлөшкөндө - Ысыева Рахиль (1а)

 • 335 Сени сүйөм, Теңирим - Эргешбаев Орунбек (1а)

 • 336 Сени тааныбай (Father God, I Wonder) (1а)

 • 337 Сени эч кимге бербеймин - Маразыкова Наргиза (1а)

 • 338 Сенин алдыңда турам - Каныбекова Чолпон (1а)

 • 339 Сенин атың - Ырайымдуу - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 340 Сенин сүйүүң оо Теңир чексиз экен (Steadfast Love) (1а)

 • 341 Сенин ыйык каның менен акталам - Жусупова Жаңынур (1а)

 • 342 Силерге калтырам (My Peace) (1а)

 • 343 Сонунсуң, сонунсуң (Beautiful) (1а)

 • 344 Сөзүң чырак болуп бутума (Thy Word Is A Lamp) (1а)

 • 345 Суроо сага Кайдан келдиң сен (1а)

 • 346 Сууну шарапка айланттың (Our God Is Greater) (1а)

 • 347 Суусаган бугудай, мен дагы Сени эңсеймин (Mogmalun) (1а)

 • 348 Суусап, тунук булакты издеп келген (As The Deer) (1а)