https://drive.google.com/drive/folders/1eprE4vKUOjCEv1Mdadue5VxjrtFQHXvZ?usp=sharing

 • 137 Жер жүзү толот (ы)райымыңа (1а)

 • 138 Жетеленип куру кыял үмүткө - Ыскакова Айгүл (1а)

 • 139 Жеткилең кубаныч Сенде Теңир (1а)

 • 140 Жол Голготага алыс (1а)

 • 141 Жолоочумун - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 142 Жүрөгүмдө даңктал, Теңир (Lord Be Glorified) (1а)

 • 143 Жүрөгүмдө сырлар катылган - Сабырбек уулу Максат (1а)

 • 144 Жүрөгүмдөн эңсеймин (1а)

 • 145 Жүрөгүмдү өзгөрт, оо, Кудайым (Change My Heart) (1а)

 • 146 Жүрөгүмдү Ыйса Өзү ээлеп алсын (1а)

 • 147 Жүрөгүмдүн көздөрүн ач (Open The Eyes Of My Heart) (1а)

 • 148 Жүрөгүмө тынчтык берген - Каримов Урмат (1а)

 • 149 Жүрөгүмө тынчтык бердиң Теңирим - Чо Ырыс (1а)

 • 150 Жүрөгүмө Ыйык Рух толуп турганда (When Тhe Spirit) (1а)

 • 151 Жүрөгүндө кубаныч (1а)

 • 152 Жүрөгүңдү кенен ачкын (1а)

 • 153 Жүрөктө ыйык сүйүү (1а)

 • 154 Жүрөктөгү ойлорумду - Ысыева Рахиль (1а)

 • 155 Жүрөктөгү сырды билген Кудай (1а)

 • 156 Жылдыздар жаркырап жанганда (1а)

 • 157 Жымжырт түн, сонун түн (Silent Night) (1а)