Ыйык Китеп өз жанын кыюу жөнүндө эмне дейт?

 

 

Ыйык Китепте өз жанын кыйган алты өзгөчө адам жөнүндө жазылат: Абы-Мелек (Башкаруучулар 9:54), Шабул (1 Шемуел 31:4), Шабулдун курал көтөргөн жигити (1 Шемуел 31:4-6), Акитопел (2 Шемуел 17:23), Зимри (1 Падышалар 16:18) жана Жүйүт (Матай 27:5). Алардын беши жаман, күнөөкөр адам болгон (Шабулдун курал көтөргөн жигити жөнүндө жетиштүү маалымат жок). Кээ бирөөлөр Шимшон да өз жанын кыйган дешет (Башкаруучулар 16:26-31), бирок Шимшондун максаты өзүн өзү өлтүрүү эмес, пелиштиликтерди өлтүрүү болгон. Ыйык Китеп өз жанын кыюуну киши өлтүрүүгө теңейт, бул – өзүн өзү өлтүрүү. Адам кантип, качан өлүшү керектигин Кудай гана чечиши керек.

Ыйык Китепке ылайык, өз жанын кыюу адамдын бейишке кирер-кирбесин аныктабайт. Эгер куткарылбаган адам жанын кыйса, тозокко “саякатын тездеткенден” башка эч нерсе кылган жок. Бирок өз жанын кыйган адам жанын кыйганы үчүн эмес, Машаяк аркылуу куткарылууну четке каккандыгы үчүн тозокко түшөт. Ыйык Китеп өз жанын кыйган машаякчылар жөнүндө эмне дейт? Ыйык Китеп биз чындап Машаякка ишенип калгандан баштап бизге түбөлүк өмүр кепил кылынарын айтат (Жакан 3:16). Ыйык Китепке ылайык, машаякчылар түбөлүк өмүр китебине жазылганынан шектенбей эле койсо болот (1 Жакан 5:13). Машаякчыларды Кудайдын сүйүүсүнөн эч ким ажырата албайт (Римдиктерге 8:38-39). Эгерде “жаратылган нерселердин” бири да машаякчыны Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албаса, жанын кыйган машаякчы да “жаратылган нерсе” болгондуктан, өз жанын кыюу да машаякчыны Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт. Ыйса биздин бардык күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн, эгерде чыныгы машаякчы руханий чабуул менен алсыздыктын убагында өз жанын кыйса, ал дагы деле Машаяктын каны менен жуулган күнөө боло алат.

Өз жанын кыюу Кудайдын алдында олуттуу күнөө бойдон калат. Ыйык Китепке ылайык, өз жанын кыюу адам өлтүрүү болуп эсептелет. Эгерде машаякчымын деп жарыялаган адам өз жанын кыйса, ал чын жүрөктөн ишенгенби деген олуттуу шектенүүлөр пайда болушу керек. Өз жанын кыйгандыгы үчүн адамды, өзгөчө машаякчыны актай турган эч бир шарт жок. Машаякчылар өмүрүн Кудайга арнап жашоо үчүн чакырылган, алар качан өлүшү керектиги жөнүндөгү чечимди Кудай, жалгыз гана Ал чыгарат. 1 Корунттуктарга 3:15те өз жанын кыйуу жөнүндө айтылбаса да, өз жанын кыйган машаякчы эмне болору жөнүндө жакшы сүрөттөмө болчудай: “Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат”.