Ыйык Китеп бачабаздык жөнүндө эмне дейт?

 

 

Ыйык Китеп бачабаздык күнөө экендигин үзгүлтүксүз айтып турат (Башталыш 19:1-13; Лебилер 18:22; Римдиктерге 1:26-27; 1 Корунттуктарга 6:9). Өзгөчө Римдиктерге 1:26-27де бачабаздык Кудайдан баш тартуунун жана Ага баш ийбөөнүн натыйжасы экенин үйрөтөт. Адамдар күнөө кылганды улантып, ишенбей көшөргөндө, Кудай аларга Кудайсыз жашоонун маңызсыздыгын жана үмүтсүздүгүн көрсөтүү үчүн, андан да жаман жана ыпылас күнөөлөрдү кылууга “жол берет”. 1 Корунттуктарга 6:9 бачабаздар Кудайдын падышачылыгын мурастабайт деп айтылат.

Кудай бачабаздык каалоолору бар инсанды жаратпайт. Ыйык Китеп бизге адамдар күнөөнүн айынан жана өздөрүнүн чечиминин негизинде бачабаз болуп каларын айтат (Римдиктерге 1:24-27). Кээ бир адамдар зөөкүрлүккө жана башка күнөөлөргө ыктуу болуп төрөлгөн сыяктуу эле, кимдир бирөө бачабаздыкка көбүрөөк ыктуу болуп төрөлүшү мүмкүн. Бул адамдын күнөөкөр каалоолорго берилип, күнөө кылууну тандаганын эч актабайт. Эгерде кимдир бирөөнүн ачуусу чукул болсо, бул ага ушундай каалоолорго берилүүгө укук береби? Албетте андай эмес! Бачабаздык да ошондой эле.

Бирок Ыйык Китеп бачабаздыкты башка күнөөлөрдөн “чоңураак” деп сүрөттөбөйт. Бардык күнөөлөр Кудайды капа кылат. Бачабаздык 1 Корунттуктарга 6:9-10до жазылган адамды Кудайдын Падышачылыгына киргизбей турган нерселердин бири гана. Ыйык Китепке ылайык, Кудай ойноштук кылуучуларды, бутка табынуучуларды, киши өлтүрүүчүлөрдү, ууруларды ж.б. кандай кечирсе, бачабаздарды да так эле ошондой кечирет. Алар куткарылышы үчүн Ыйса Машаякка ишенгендердин баарына, анын ичинде, бачабаздарга да, Кудай күнөөнү жеңүү үчүн күч берерин убада кылат (1 Корунттуктарга 6:11; 2 Корунттуктарга 5:17; Филипиликтерге 4:13).