Магдалина

Ыйсанын аялдарга жасаган аяр мамилесинин чагылдырган "Магдалина" аттуу тасма дүйнө жүзүндөгү адамдарда укмуш таасир калтырууда. Бул тасма дүйнөнүн бардык тараптарындагы аялдарга Кудайдын аларга болгон максатын түшүнгөнгө, б.а. Ыйсанын аларга болгон сүйүүсүн таанып билгенге жана башкаларга да аны таанып билгенге жардам бергенге шыктандырууда.