Ыйса

Бул фильм ЛУКА жазган Жакшы Кабар аркылуу Ыйсанын окутуу идеалдуу киргизүү болуп саналат. Ыйса өлгөндөрдүн арасынан тирилүү менен, өз сыйкырдуу төрөлгөндөн баштап, ар дайым адамдарды тан калтырат. Лука, бүт кереметтерди, анын окутуусуна жана анын кумар китебинен үзүндү аркылуу өмүр жолун карагыла.