Адам ишеним аркылуу гана куткарылабы же иш менен көрсөтүлгөн ишеним аркылуубу?

 

 

Балким, бул машаякчылыктын бүткүл теологиясындагы эң маанилүү суроодур. Бул суроо Реформациянын, Протестант жана Католик жыйындарынын бөлүнүүсүнө себепкер болгон. Бул суроо машаякчылык менен көптөгөн “машаякчылык” культтардын ортосундагы Ыйык Китеп боюнча негизги айырма. Ишеним аркылуу гана куткарылууга мүмкүнбү же иш менен коштолгон ишеним аркылуубу? Мен Ыйсага ишенүү аркылуу гана куткарылдымбы же Ыйсага ишенип, андан соң белгилүү бир нерселерди аткарышым керекпи?

Бир гана ишеним жана иш менен коштолгон ишеним жөнүндөгү суроо Ыйык Китептеги дал келтирүүгө кыйын аяттарынын айынан татаалдашып кеткен. Римдиктерге 3:28, 5:1 жана Галатиялыктарга 3:24тү Жакып 2:24 менен салыштырып көрүңүз. Кээ бирөөлөр Пабылдын (куткарылуу ишеним аркылуу гана) жана Жакыптын (куткарылуу иш менен коштолгон ишеним аркылуу) айырмасын көрүшөт. Пабыл догматикалык түрдө акталуу ишеним аркылуу гана болорун айтат (Эфестиктерге 2:8-9), ал эми Жакып акталуу иш менен коштолгон ишеним аркылуу болот деп даана айтат. Бул айкын көйгөй Жакып эмне жөнүндө айтып жатканын кылдаттык менен текшергенде чечилет. Жакып адам ишенимге ээ болуп туруп, жакшы жемиш алып келбеши мүмкүн деген пикирди четке кагып жатат (Жакып 2:17-18). Жакып Машаякка чындап ишенүү өзгөргөн жашоону жана жакшы иштерди жаратарына басым коёт (Жакып 2:20-26). Жакып адам иш менен коштолгон ишеним аркылуу акталат деп айткан жери жок, чынында ишеним аркылуу акталган адам жашоосунда жакшы иштерди кылат деп айтып жатат. Эгер адам өзүн ишенүүчүмүн деп жарыялап, бирок жакшы иштерди кылбаса, анда ал Машаякка чындап ишенбейт (Жакып 2:14, 17, 20, 26).

Пабыл өзүнүн каттарында ушул эле нерсени айтат. Машаякчылар жашоосунда алып келе турган жемиштер Галатиялыктарга 5:22-23тө тизмеленген. Пабыл биз иштерибиз менен эмес, ишенимибиз менен куткарылдык деп айтуу менен (Эфестиктерге 2:8-9) жакшы иштер үчүн жаралганыбызды билдирет (Эфестиктерге 2:10). Пабыл Жакып сыяктуу эле өзгөргөн жашоону күтөт: “Ошентип, ким Машайактын ичинде болсо, ал – жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду” (2 Корунттуктарга 5:17). Жакып менен Пабылдын куткарылуу жөнүндөгу окутуулары бири-бирине карама-каршы эмес. Алар бир эле нерсени ар тараптан карап жатышат. Пабыл акталуу ишеним аркылуу гана ишке ашарына басым кылат, ал эми Жакып Машаякка чындап ишенүү жакшы иштерди жаратарына басым коёт.